TEBLİĞLER

İş Ortaklıklarının Ticaret Siciline Kayıtları Hakkında Tebliğ (2009)
Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlşikin Tebliğ (2012)
Anonim Şirket Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ (20129
Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ (20129
Kâr Payı Avansı Dağıtımı Tebliği (2012) (TTK-509)
Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (2012)
Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliği Tebliği (2012)
Anonim Şirket ve Limited Şirket Sermaye Artışı ve Bakanlık İznine Tabi Anonim Şirketler Tebliği (2012)
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ (2012)
Münfesih Olan veya Münfesih Sayılan Şirketlerin Ticaret Sicilinden Terkini Hakkında Tebliğ (2012)
Döviz Büroları Hakkında Tebliğ (2012)
Halka Açık Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (2013)
Ticaret Ünvanları Hakkında Tebliğ (2014)
Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesinde Alacakliların Alacaklarinin Yatirilacagi Banka Tebligi (2015)