Odamız Disiplin Kurulu 5174 sayılı Kanunun 21.maddesi gereğince üyeler arasından seçilen 6 üyeden müteşekkildir.

12.10.2022 tarihinde yapılan seçim sonuçlarına göre Odamız Disiplin Kurulu:
DİSİPLİN KURULU BAŞKANI : Kadir ÇİMEN
ÜYE : Yasin EVLER
ÜYE : Ali AYDAR
ÜYE : Mehmet Akif KARA
ÜYE : Mahmut Sami KAPUSUZ
ÜYE : Mahir MAŞLAK
 
DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ
• Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek,
• Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.