Odamız Disiplin Kurulu 5174 sayılı Kanunun 21.maddesi gereğince üyeler arasından seçilen 6 üyeden müteşekkildir.

06.04.2018 tarihinde yapılan seçim sonuçlarına göre Odamız Disiplin Kurulu:
DİSİPLİN KURULU BAŞKANI : Mustafa BÜYÜKKILIÇ
ÜYE : Yunus Emre KAVRUK
ÜYE : Halil NEBİOĞLU
ÜYE : Murat DEMİRCİ
ÜYE : Hasan GÖÇMEN
ÜYE : Ahmet ERCİYES
 
DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ
• Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek,
• Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.