TİCARİ İŞLETME REHNİ TESCİLİ:

1-Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2-Noterce düzenlenmiş rehin sözleşmesi (2 adet)
3-Rehin beyannamesi 
4-Rehin veren ve alacaklısına ait yetki belgesi
5-Rehinli malların bulunduğu yere ait kira sözleşmesi veya tapu belgesi
6-Rehinli mallar listesinde gayrimenkul ve/veya araç var ise, bunlara ait tapu belgesi ve/veya ruhsat örneği (noter onaylı)
7-Rehinli malların sigortalı olması halinde sigorta poliçesi örneği

REHİN TADİLİ 
1-Dilekçe ( imzalı kaşeli ) 
2-Tadile dair sözleşme (noter onaylı ) 
3-Rehinli mallar listesinde gayrimenkul ve/veya araç var ise, bunlara ait tapu belgesi ve/veya ruhsat örneği(noter onaylı)
4-Rehinli malların sigortalı olması halinde sigorta poliçesi örneği

REHİN TERKİNİ 
Rehin alacaklısının ticari işletme rehinin terkini ve rehin şerhinin kaldırılmasına dair yazısı

*** Rehin sözleşmesinin noter tarafından düzenlenme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde tescili zorunlu olup sürenin geçirilmesi halinde sözleşme geçersizdir, yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

*** Rehin beyannamesinin rehin sözleşmesi esas alınarak ve ona uygun olarak düzenlenmesi ve taraflarca imzalanması zorunludur.

*** Ticari işletme rehninin terki ancak rehin alacaklısının bildirimi üzerine gerçekleştirilebilir, rehin verenin başvurusu yeterli değildir.