Konya Endüstri Zirvesi

Konya Endüstri Zirvesi

 

Konya Ticareti Odası’nın 28/04/2015 tarihli yazısı ile, TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından

Genç Çiftçiye Hibe Başladı

30 Bin TL Hibe nasıl alınır?

 30 Bin TL hibe projesinden kimler yararlanacak? Hibe almak için neler gerekiyor?  İşte hibe almanın adım adım aşamamaları…. 

 Hibeyi kimler alabilir?

 Hibe almak için şu şartları taşıyor olmak gerekiyor:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Nüfusu 20 binden az Kırsal Alanda yaşamak
 3. 05 Nisan 2016 tarihi itibari ile itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak.
 4. Kırsal Alanda tarımsal faaliyet içinde bulunmak yada tarımsal faaliyet içine girmeyi taahhüt
 5. Okur-yazar olmak.
 6. Kamu kurumu veya özel firmalarda maaş karşılığı çalışıyor olmamak.
 7. Herhangi bir okulda öğrenci olmamak
 8. Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.
 9. Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.

 Ne Kadar Hibe Verilecek?  Nasıl verilecek?

 Hibe şartlarını taşıyan herkese en fazla 30 bin TL’ye kadar hibe verilecek.  Hibe nakit olarak yapılacaksa çiftçinin hesabına yatırılacak. Parayı Ziraat Bankası yatıracak. Hibe, hayvan olarak yapılacaksa Ziraat Bankası parayı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü( TİGEM) hesabına yatırılacak. Çiftçi TİGEM’den hayvanlarını alacak.

 Çiftçi iki yıl süre ile hayvanları satamayacak. Bakanlık yılda en az bir kez bunları kontrol edecek.

 Hangi konularda hibe alınabilir?

 Üç ana başlıkta hibe alınabilir. Bu başlıklar:

 1. Hayvansal üretime yönelik projeler için;

 1. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,
 2. Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,
 3. Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini,

 2. Bitkisel üretime yönelik projeler için;

 1. Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,
 2. Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,
 3. Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,
 4. Kültür mantarı üretimi projelerini,

3. Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler için;

 1. Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,
 2. Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri,
 3. Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeleri

  Hibe almak için eksik yada yanlış bilgi olursa Ceza var mı?

 Eğer yalan yanlış evrak hazırlanırsa ceza var. Üstelikte verilen hibe faizi ile tahsil edilecek. Yanlış eksik bilgi ve belge düzenleyenler aynı  zamanda beş yıl süre ile devletin hiçbir desteklemesinden faydalanamayacak.

 Başvuru Yapacaklar Hangi Belgeleri hazırlayacak?

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 2. Herhangi bir yerden maaş almadığına dair SGK’dan alınan belge.
 3. Bu yazının ekinde yer alan Başvuru dilekçesi doldurmak.  
 4. Bu yazının ekinde yer alan proje tanıtım formu doldurmak
 5. Bu yazının ekinde yer alan imzalı taahhütnameyi imzalamak.
 6. Yatırım yapılacak yerinin tapusu (tapu yoksada oluyor)
 7. Varsa proje konusu kapsamında eğitim belgesi.
 8. Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi. (Yani o  bölgeye özgü bitkilere ilişkin yatırım yapılacaksa ürünün o bölgeye ait olduğunu gösterir belge alınacak)
 9. Varsa engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.( Bu artı puan vermek için isteniyor)
 10. Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.
 11. Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.
 12. Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.

Nereye Başvuru Yapılacak?

 Belgelerini hazırlayan çiftçi bağlı olduğu ilçe tarım müdürlüğüne, ile bağlı ise il müdürlüğüne başvurusunu bizzat yapacak. Evrakları il veya ilçe müdürlüğü tutanakla teslim alacak.

  Başvuruların onaylandığı ne zaman belli olacak?

 Çiftçinin evrağı oluşturulan 8 kişilik komisyon tarafından il ve ilçe müdürlüğünde incelenecek ve 10 gün içinde sonuçlandırılacak. İl veya ilçe müdürlüğü bu sonucu açıklayacak.

 Hibe almaya hak kazanan çiftçi ile 5 gün içinde sözleşme imzalanacak.

 Çiftçi 120 gün içinde de projede almayı beyan ettiği veya yapmaya niyetli olduğu işi yapacak.

Hibe çiftçiye ne zaman ödenecek?

 Çiftçi projede yapmayı beyan ettiği işi yaptıktan sonra hibe için il veya ilçe müdürlüğüne başvuru yapacak. Başvurudan sonra işleyen süreç maksimum bir ay içinde de ödeme çiftçiye yapılacak. 

Web Links

9894218
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3520
17470
20990
9747504
433879
442345
9894218
Your IP: 54.82.99.169
26-03-2019 05:37